Anna Ławska - JEWELLERY

Czas realizacji zamówienia wynosi od 14 do 30 dni roboczych ze względu na jego ręczne wykonanie. W przypadku zamówień indywidualnych lub wymagających spersonalizowania, czas realizacji zamówienia wynosi do 40 dni roboczych. Na specjalne życzenie klienta zamówienie może być zrealizowane szybciej – w tym celu należy skontaktować się z projektantem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres anna.lawska@gmail.com, lub telefonicznie pod numerem +48 609 067 701 i ustalić szczególne warunki realizacji zamówienia.

Sprzedawca realizuje zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16.00, oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.

W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zamówiony Produkt nie jest aktualnie dostępny w Sklepie, Sprzedawca dopuszcza dłuższy termin realizacji zamówienia, o którym obowiązany jest poinformować Klienta w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji, brak zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania e-maila od Sprzedawcy, oznacza wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zgodnie z przewidywaniami Sprzedawcy.

Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobót, niedziel i dni świątecznych).

Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej. Jeżeli kurier lub pracownik Poczty Polskiej nie zastanie Klienta pod wskazanym przez Klienta adresem, pozostawi awizo.

Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta, ponosi Klient.

Koszt przesyłki Produktu do Klienta na terenie Polski wynosi:

– 20,00 (piętnaście) złotych – przy wysyłce za pośrednictwem Poczty Polskiej,

– 25,00 (dwadzieścia) złotych – przy wysyłce za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego zamówienia, z uwagi na jego wartość, ilość Produktów, specyficzny charakter Produktu wymagający specjalnego opakowania w transporcie itp.

Koszty przesyłki Produktu do Klienta poza terytorium Polski, jak również ostateczną wysokość kosztu przesyłki danego Produktu na
terytorium Polski, Sprzedawca każdorazowo wskaże Klientowi w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

NEWSLETTER

OK
OK
x